NavigationBar1

 


 

МЕЖДУНАРОДНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗЛОЖБА
за ЕЕ и ВЕИ

14 - 16 АПРИЛ 2010
 
Интер Експо Център - София

 

В средата на месец Април 2010г. в Интер Експо Център - София се проведе Международната специализирана изложба за Енергийна Ефективност и Възобновяеми Енергийни Източници. Във фокуса на изложението бяха фотоволтаичните клетки и използването на вятъра като източници на електроенергия.
В този контекст фирма "Атере" (Diankov Gebaudetechnik), съвместно с BSYS и Кирил Велковски, представи една малко по-различна гледна точка към енергийната ефективност.
The Team  

Вниманието беше насочено към нискоеренгийния строителен дизайн и възможностите на строителната физика, динамичните термични симулации, слънцезащитата и включването на нестандартни решения и авангардни енергийни концепции в ранния стадий на сградното проектиране. Този подход дава възможност за драстично намаляване на експлоатационните разходи, чрез максимално използване на наличните алтернативни енергийни ресурси и на даденостите на обекта.

Съвременни компютърни програми позволяват да се симулира резултата от взаимодействието на множество подсистеми и ефекта от ангажирането на чисто архитектурни и структурни елементи на сградата като активни компоненти в енергийния баланс. Проиграват се сценарии с различни архитектурни и инженерни решения, за да се избере най-добрата, реално изпълнима и работеща конфигурация. Важен момент в този процес е сътрудничеството между архитектурен и инженерен екип на всички етапи от проектирането.

   

Интелигентните системи за управление на сградата (BMS) са ключов елемент за постигане на максимална енергийна ефективност. Наред със стандартните си функции те разпределят ресурсите и контролират съхранението и използването на енергията от ВЕИ и др. по най-оптимален начин, без да се прави компромис с комфорта на обитателите.

 

Made in Germany  
Друг акцент бяха предимствата на термоактивните площи като средство за ефективна климатизация на сградата. Централният експонат на щанда – охлаждащ таван, предизвика сериозен интерес като едно почти непознато средство за постигане на комфортни температури през горещите летни дни.
За разлика от охлаждането чрез термоактивни площи, водното подово отопление е сравнително добре познато в България, но предимствата му често са подценявани. На щанда посетителите имаха възможност да се запознаят с няколко системи за площно отопление и охлаждане. Такива бяха капилярните рогозки, както и системите за сухо и мокро строителство на Вариотерм, които позволяват вграждане не само в пода, но и в стенната замазка.
     
Cooling Ceiling    
     
     
     
     
     
   

 

Download Download Projects Contacts Home