NavigationBar1 Download Download Projects contacts Home

Лъчисто отопление и охлаждане
с капилярни рогозки

Wurzburg
Германия

2016г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capilar

Capilar

================================== =========================================================================

Триизмерно моделиране
и енергийна симулация

хале "Крол"
Германия

2016г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pic Cooling Ceiling

Pic Cooling Ceiling

================================== =========================================================================

Международна специализирана изложба за ЕЕ и ВЕИ

14-16 Април
Интер Експо Център - София


В средата на Април 2010 в Интер-Експо Център - София се проведе Международната специализирана изложба за Енергийна Ефективност и Възобновяеми Енергийни Източници.

Pic Cooling Ceiling
================================== =========================================================================

Охлаждащи тавани
Зъболекарски кабинет, д-р Дииз - Вюрцбург, Германия

 

Охлаждащи тавани и подово отопление, съчетани с реглажна система от ABB, осигуряват комфортни условия, безпроблемна поддръжка и икономично използване на енергийните ресурси.

Чувствителен на докосване екран (ABB) позволява потребителски контрол върху настройките и визуализация на температурите и процесите, протичащи в системата.

Cool Ceiling

ABB touch Screen

================================== =========================================================================

Спечелете слънцето на своя страна.

 

Използването на слънчевата енергия ще намали разходитe и ще ви направи съпричастни към опазването на околната среда.

Solar1
Колекторите улавят слънчевите лъчи и ги превръщат в енергия за вас. Solar02
================================== =========================================================================
  Solar03
  Solar4