NavigationBar1

 

 Информация за фирмата

"АТЕРЕ" ООД

София 1000, ул. "Преспа" 7
mail: info@atere.eu


Банкова информация:

Обслужваща банка: Първа Инвестиционна Банка,
банков код: FINVBGSF
IBAN разплащателна сметка:
BG73 FINV 9150 1000 0271 99 - в лева
BG19 FINV 9150 1000 0272 01 - в евро

 

Служители

Д-р инж. Здравко Дянков
Управител

 

 

mail: zdiankov@atere.eu
моб.: 088/637-95-52

 

Д-р инж. Иван Дянков
Управляващ съдружник

 

mail: ivan@diankov.de

 
Ивайло Харалампиев
компютри, автоматизация
  mail: iharalampiev@atere.eu
тел. 02/989-68-29
моб.: 088/524-93-59
 

Инж.Ивета Дянкова

 

mail: ivadiankova@atere.eu
тел. 02/989-68-29
моб.: 088/539-19-18

 

 

Download Projects Expo 2010 Contacts Home