NavigationBar1

 

 

Deese Cooling Ceiling


Зъболекарски кабинет д-р Дийз - Вюрцбург, Германия


Кабинетът се състои от 5 манипулационни, стая за отдих на персонала, чакалня, лаборатория и офис.
Отоплението се осигурява от централното парно, а охлаждането - от охлаждаща машина (chiller). За климатизиране на помещенията се използват термо-активни площи - водно подово отопление (през вградени в подовата замазка тръбни серпентинитече нагрята вода) и специално конструирани за целта охлаждащи тавани, през които тече охладена вода. Системата позволява използването и на подовите кръгове за охлаждане, опция, която е добавена на по-късен етап по желание на клиента.

Управлението на системата е поверено на програмируем контролер "ABB",окомплектован с чувствителен на допир екран. Този контролер, чрез система от термочувствителни датчици, помпи, електро-механични вентилии смесители управлява:
- включването на охлаждащата машина през лятото и подаването на загрята вода от централното парно през зимата;
- регулира температурата на подаваната към термоактивните площи вода в зависимост от външната температура и влажност, коетопозволява оптимално и икономично използване на енергийните ресурси и избягване на нежелания конденз при използване на охлаждащите тавани;
- контролира температурата индивидуално за всяко помещение- включване и изключване вентилацията, както по разписание, така иръчно (чрез чувствителния на допир екран);
- регулира температурата на входящия въздух.

Чувствителния на допир екран позволява контрол и визуализация на много от параметрите на системата, а именно:
- визуализация на температурите на всяко помещение поотделно, на външнататемпература, температурата на водата, подавана към термоактивнитеплощи- контрол на желаната температура за всяко помомещение;
- ръчен и автоматичен контрол върху режимите отопление/охлаждане;
- използването или не на подовите серпентини в режим на охлаждане;
- дефиниране на дните и часовете, в които вентилацията да бъде включена, като е предвиден и ръчен режим.

За икономично използване на енергийните ресурси е добавена опция за автоматично понижаване на температурата в определени помещения през почивните дни, като чрез чувствителния на допир екран могат да се задават дните от седмицата и помещенията, за които това понижаване е валидно, както и градусите, с които температурата да бъде занижена.

Deese Interior Deeses Interior
Behandlung ABB
Work in Progress  

 

 

 

 

 

 

Downloads Projects Expo 2010 Contacts Home