NavigationBar1

 

 

Pic Cooling Ceiling

Pic Cooling Ceiling

 


Триизмерно моделиране
и енергийна симулация
хале "Крол"

Германия

2016г.


Триизмерно моделиране, зониране и енергийни симулации на производствено хале с офисна част тип "сграда в сградата".

Прецизните енергийни симулации осигуряват основа за избор на подходящите технологии, агрегати и оборудване за постигане на икономична и екологична климатизация на обекта по най-съвременни европейски стандарти.

     
     
     
     

 

 

 

 

 

 

Downloads Projects Expo 2010 Contacts Home