NavigationBar1

 

 

Pic Cooling Ceiling

Pic Cooling Ceiling

Pic Cooling Ceiling

Pic Cooling Ceiling

 


Климатизация чрез вградени
в замазката капилярни рогозки

Вюрцбург
Германия

2016г.

Капилярните рогозки осигуряват равномерно разпределение на топлинната енергия с минимална добавена височина на замазката.

     
     
     
     

 

 

 

 

 

 

Downloads Projects Expo 2010 Contacts Home