NavigationBar1

ПРОЕКТИ

Solar1

Триизмерно моделиране и енергийна симулация.

хале "Крол" - Германия

Solar1 Климатизация на жилищна сграда - София
Ihtiman 01 Климатизация на еднофамилна къща- гр. Ихтиман
Deese Cooling Ceiling Зъболекарски кабинет д-р Дийз - Вюрцбург, Германия.
SolarPanel Проект за климатизация на жилищна сграда.
Buffer1 Система на базата на топлинен център с два хидравлични кръга.

 

 

 

РЕФЕРЕНЦИИ

Gotz GMBH Building
Dresden
Wertheim
Aachen Building

 

 

 

 

 

 

 

 

Download Projects Expo 2010 Contacts Home